PackLAB

Oznake na kartonski embalaži


Na embalaži najdemo cel nabor različnih znakov. Nekateri se uporabljajo na podlagi certifikata, druge lahko na embalažo vključimo poljubno. Ali veste kaj pomenijo oz. označujejo in kdaj jih lahko uporabljate?

Na tej strani je zbranih nekaj najpogostejših piktogramov, ki se uporabljajo na embalaži. S klikom na gumb pod piktogramom si lahko oznako v PDF formatu prenesete na svoj računalnik ali telefon. Dodatne informacije za Slovenijo poiščite tukaj.

FSC

Oznaka FSC® pomeni upravljanje gozdov oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi ter sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov od drevesa do končnega izdelka. Za boljše razumevanje si lahko pogledate sledečo spletno stran ali na naši novički. Naša FSC® oznaka je C106947, katero veljavnost lahko preverite na tej spletni strani. Znaki kot so FSC® CoC ali PEFC in še nekateri drugi se na embalažo lahko dodajo le pod pogojem, da je v ozadju veljaven certifikat. Pred tiskom embalaže je potrebna potrditev uporabe logotipa od certificirene osebe za potrjevanje blagovne znamke FSC®.

Navodilo

Mobiusov simbol

Oznaka se imenuje Mobiusov simbol in v Sloveniji ter državah EU ni obvezna. Je splošna oznaka za predelavo izdelka in pove, da ima ta izdelek ali embalaža na koncu življenjskega cikla določen proces recikliranja. Vsak krak na oznaki predstavlja del verige potrebne za uspešno recikliranje (npr. zbiranje, predelava v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata).

Prenesi grafiko

Zelena pika

Oznaka Zelena pika je eden od znakov, ki označujejo, da je embalaža vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Odpadna embalaža se zbira, reciklira, predela in ponovno uporabi. V Sloveniji je družba Slopak edina pooblaščena družba, ki ureja uporabo te oznake na območju Republike Slovenije. Več o embalaži in odpadni embalaži si lahko preberete na spletni strani Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži.

Prenesi grafiko

Smetnjak

Znak smetnjaka opozarja, da je potrebno embalažo odvreči na primerno mesto.

Prenesi grafiko

Okoljska marjetica

Oznako oz. certifikat za uporabo okoljske marjetice na embalaži dobijo izdelki, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, imajo dodatno vrednost za končnega uporabnika in pripomorejo h gospodarni rabi energetskih virov. Več o tem si lahko preberete na sledečih spletnih straneh.

Prenesi grafiko

OEEO

Oznaka OEEO pomeni obvezno ločeno zbiranje odslužene električne in elektronske opreme (mobiteli, televizije, baterije, gospodinjski aparati ipd.). Ta oznaka mora biti obvezno na izdelku ali embalaži vsake električne in elektronske opreme, ki je dana na trg EU. Več o oznaki si lahko preberete na sledeči povezavi.

Prenesi grafiko

Odprt lonček

Oznaka odprtega lončka prikazuje omejen rok trajanja zaprtega kozmetičnega izdelka na več kot 30 mesecev. Istočasno je ob simbolu navedeno časovno obdobje varne uporabe izdelka po odprtju, izraženo v mesecih in/ali letih.

Prenesi grafiko

Peščena ura

Ob simbolu peščene ure se natisne minimalni rok trajanja kozmetičnega izdelka in pomeni datum do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo in zlasti ostane varen za zdravje ljudi.

Prenesi grafiko

Evropska skladnost

Oznaka CE je kratica za evropsko skladnost (Conformité Européenne) in je vizualni simbol skladnosti z zahtevami glede varnosti, javnega zdravja in varstva uporabnikov v EU zakonodaji, tehničnih regulativah in standardih. Več si lahko preberete na sledeči povezavi.

Prenesi grafiko

Evrolist

Zelena oznaka ekološkega logotipa (evrolist) je uradni znak Evropske unije za ekološka živila in zagotavlja, da je proizvod popolnoma skladen z evropskim standardom za ekološko kmetovanje. Več informacij si lahko preberete na sledeči povezavi.

Prenesi grafiko

Nominalna količina

Oznaka „℮", ki se nahaja poleg nominalne količine (navedena npr. na embalaži za živila, pijače, kozmetične izdelke in čistilna sredstva), potrjuje skladnost z evropskimi predpisi. Če je črka navedena na embalaži, se lahko proizvod prodaja v vseh državah EU. „℮" znak mora imeti višino 5 mm. Več o tej oznaki si lahko pogledate na spletni strani.

Prenesi grafiko

Oznake za karton in papir

Oznake za karton in papir, kjer je trikotnik mednarodni simbol, ki pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Kratica pod oznako in številka v trikotniku označujeta vrsto materiala.
PAP 20 - valovita lepenka
PAP 21 - nevalovita lepenka
PAP 22 - papir
Zahteve za označevanje embalaže so natančneje določene v 9. členu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Več o teh oznakah si lahko pogledate na spletni strani.

Prenesi grafiko

Povezave do zakonodaje


Zakonodajni pregled za papir in karton za stik z živili


Krovna EU zakonodaja


  • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
  • Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

EU zakonodaja za skupine materialov


  • Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
  • Uredba Komisije (ES) št. 450/2009 z dne 29. maja 2009 o aktivnih in inteligentnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
  • Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili (84/500/EGS)
  • Direktiva Komisije 2007/42/ES z dne 29. junija 2007 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili

Specifična EU zakonodaja


  • Uredba Komisije (EU) št. 284/2011 z dne 22. marca 2011 o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong
  • Direktiva Komisije 93/11/EGS z dne 15. marca 1993 o sproščanju N-nitrozaminov in Nnitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali gume
  • Uredba Komisije (ES) št. 1895/2005 z dne 18. novembra 2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
  • Uredba Komisije (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES) št. 2023/2006
3d vzorčnik jamnik d.o.o.
Prijavite se na e-novice

Vaše osebne podatke bo Jamnik d.o.o., Barletova cesta 4s, Medvode, do preklica obdeloval za namen pošiljanja naših e-novic in ponudbe na podlagi vaše privolitve. To lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.