Grafično Embalažno Podjetje Z vami že 35 let
Naša vizija je biti vedno korak pred ostalimi na področju znanja, tehnologije in napredka. Postati prepoznaven proizvajalec na evropskem trgu za tehnično in tehnološko zahtevno embalažo, ki bo dodana vrednost za potrošnika.
Kdo smo?

O Podjetju


Jamnik je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1988. Osnovna dejavnost je proizvodnja in trženje potiskane embalaže. Postopoma smo se tako v tehnično tehnološkem kot strokovnem vidiku usposobili za izdelavo najbolj zahtevnih vrst potiskane embalaže. Prelomnica je bilo leto 2006, ko smo se preselili na novo lokacijo industrijske cone v Medvodah in posodobili strojni park z najmodernejšim strojem za offset tisk ter novo lepilno linijo. Z jasno usmeritvijo v kakovost in vrhunski servis smo na trgu vse od takrat dosegli ugled zanesljivega partnerja in tehnološko naprednega izdelovalca embalaže. Partnerji nas prepoznajo po napredni dodelavi, domišljenih detajlih in tehnološki dovršenosti artiklov. Podjetje sodi po številu zaposlenih med srednje velika podjetja proizvajalcev embalaže v Sloveniji.
Skrb za naravno okolje

Standardi varnosti in kakovosti


Jamnik - packaging company - ceritifactes
Naši izdelki so naš prispevek k skrbi za naravno okolje. Kartonska embalaža je že sama po sebi prijazna do okolja, saj jo je po uporabi mogoče reciklirati. Tudi naše delovanje temelji na odgovorni rabi virov in zmanjševanju emisij v okolje. Med drugim z lastno sončno elektrarno na strehi proizvodnega objekta, s katero pokrijemo dobrih 13% naših potreb po električni energiji.
Našo odgovornost do okolja potrjujeta tudi dva pridobljena certifikata: za gospodarno upravljanje z gozdovi FSC®-CoC in za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001-2015. ISO certifikat 9001 je podjetje pridobilo leta 1996 in od takrat dalje nam organiziranost podjetja po standardu predstavlja okvir delovanja.

V podjetju Jamnik odgovorno pristopamo k proizvodnji embalaže za prehrano in tako doprinašamo svoj del v verigi zagotavljanja varnih živil. Zavedamo se, da imajo ozaveščeni potrošniki velike zahteve in pričakovanja glede varnosti in kakovosti živil, zato smo leta 2019 pridobili certifikat ISO 22000:2018 in tako svoje odgovorno ravnanje tudi potrdili. Dokaz o odgovornem pristopu je postal tudi eden najpomembnejših nabavnih kriterijev naših kupcev v prehrambeni industriji. Ureditev po ISO 22000 je še dodatno pripomogla k naši boljši kakovosti in urejenosti, ki jo v prihodnje želimo še nadgraditi.

V letu 2022 smo prvi v Sloveniji pridobili še tehnični UGRA certifikat PSO. PSO je certifikat procesa offsetnega tiska, ki opisuje standardni ali standardizirani potek dela od sprejema vhodnih datotek do izhoda (tiskarske pole iz stroja). Je potrdilo, da je podjetje kompetentno tiskati po standardu ISO 12647-2 in je delovni proces postavljen tako, da lahko standard vedno doseže. Ne osredotoča se le na tehnologijo, ampak daje velik poudarek tudi na ekonomiko procesa. S kontroliranim procesom dela podjetje doseže manj odpadkov, hitrejšo pripravo tiskarskega stroja, manj reklamacij, večji uspeh in profit.

Težimo k odličnosti. Skrben proces razvoja ter nadzorovana priprava in izdelava embalaže v dogovorjenih rokih vodijo k zagotovljeni kakovosti. Podjetje je sprejelo politiko vodenja, s katero izkazuje svoj odnos do kakovosti in okolja. Z uvedbo oddelka kakovosti v letu 2018 smo tako še več pozornosti usmerili v to področje.

V okviru certifikata za gospodarno upravljanje z gozdovi FSC®-CoC je podjetje vzpostavilo politiko FSC s kateri izkazuje svoj odnos do zaposlenih. Prepoveduje najhujše oblike otroškega dela, prisilnega dela, ne dela diskriminacije, spoštuje zakonodajo in ima vzpostavljen kodeks. Zaposlenim omogoča svobodo pri izbiri delavskih organizacij in spoštuje pravice delavcev.

Kakovost dosegamo z bogatimi izkušnjami, nenehnim učenjem in izpopolnjevanjem na vseh področjih dela - to pomeni narediti dobro že prvič in vsakokrat. Zagotavljamo jo s stalnim izobraževanjem, ciljnim usmerjanjem in ustrezno motivacijo vseh v podjetju. Spremljamo trende in novosti na trgu, kar nam da znanja za pomoč pri razvoju embalaže, ki bo sodobna in opazna. Kot orodja uporabljamo sodobno tehnologijo in zmogljivo opremo, ki nam omogoča visoko raven učinkovitosti. Kakovost procesov in izdelkov zagotavljamo tudi s primerjalno kontrolo datotek pred izdelavo tiskarskih plošč, s pomočjo avtomatizirane kontrole nanosa barve na tiskarskih strojih, čitalci kode proti pomešanju in čitalci nanosa lepila.
Jamnik skozi čas

Zgodovina podjetja


2022

Nakup in implementacija nove lepilne linije širine 1100 mm. Prvi v Sloveniji smo pridobili tehnični UGRA certifikat PSO.

2021

Zamenjava ploterja za izdelavo vzorcev z novim. Zamenjava starega stroja CTP za izdelavo offsetnih ploč. Implementacija dodatnega prezračevalno hladilnega sistema v proizvodnji. Namestitev opreme za lažje in ergonomsko delo na vse lepilne linije in dodan manipulator za zlaganje transportnih kartonov. Nakup novega stroja za vlepljanje PVC okenc.

2020

Nakup in implementacija novega izsekovalnega stroja (format B1) in novega stroja za izdelavo konusnih pladnjev (trayev).

2019

Pridobitev certifikata 22000.

2018

35 let uspešnega delovanja podjetja.

2017

Nakup hale v velikosti 2715 m2, nakup stroja za foliotisk v formatu B1, nakup CTP stroja za izdelavo plošč.

2016

Najem dodatnih 520 m2 skladiščnih prostorov (predvidoma za 10 let), nakup novega tiskarskega stroja KBA Rapida 106.

2015

Izgradnja dodatnih sprejemnih prostorov za goste, pisarniških prostorov, garderob, kuhinje in jedilnice v izmeri 337 m2 ter selitev tehnologije v nove prostore.

2014

Nakup novega kaširnega stroja, nakup novega izsekovalnega stroja B1 za polni karton. Nakup in ureditev dodatnih 1.200 m2 proizvodnih prostorov in 1.000 m2 skladiščnih prostorov v prvi etaži na zahodnem delu podjetja s pripadajočo ohišnico. Izgradnja kanala za neprekinjeno odvajanje kartonskih odpadkov v avtomatsko prešo s pripadajočim tekočim trakom, Izgradnja Bioklime v proizvodnji in odvajanje odvečne toplote s tiskarskega stroja.

2013

Nakup novega izsekovalnega stroja B1 za valoviti karton, nakup novega tritočkovnega lepilnega stroja.

2012

Pridobitev certifikata ISO 14001, menjava strehe in izgradnja sončne elektrarne 165 KW.

2011

Uvedba sistema ISO FSC® CoC.

2010

Sanacija tlakov v ekspeditu in v kletnih prostorih.

2009

Formiranje lastnega studia za grafično pripravo.

2008

Preselitev sedeža in poslovnih prostorov na novo lokacijo Barletova 4s.

2007

Nakup novega ploterja in programov za konstrukcijo.

2006

Nakup nove proizvodne hale na lokaciji bivše Tekstilne tovarne Medvode, nakup nove 6 točkovne lepilne, nakup novega tiskarskega stroja B1, zamenjava stroja za lepljenje okenc z novejšim modelom.

2005

Ustanovitev zastopstva in poslovalnice na Hrvaškem trgu.

2004

Zagon novega informacijskega sistema in razvoj le tega.

2003

Nabava novega izsekovalnega avtomata B1, nabava nove tritočkovne lepilne linije za manjše zloženke.

2002

Zamenjava kaširnega stroja z novim z avtomatskim vlaganjem.

2001

Nabava novega tiskarskega stroja B1, nabava stroja za lepljenje okenc.

2000

Razširitev proizvodnje na lokaciji Medvode, nakup stroja za UV lakiranje.

1999

Pridobitev lokacijske dokumentacije za razširitev proizvodne hale v Medvodah.

1998

Nakup izsekovalnega avtomata B1,nakup rezalnega noža,ureditev problema odvoza odpadnega kartona.

1997

Nakup lepilne linije za križno dno in zgornjo lepilno napravo za polni karton in valoviti karton,razširitev proizvodnje hale v Medvodah.

1996

Nakup 2-barvnega tiskarskega stroja format A0,začetek izgradnje sistema za zagotavljanje kakovosti ISO 9001.

1995

Nakup nove proizvodnje hale za program embalaže iz valovitega kartona in kaširane embalaže v Medvodah, nakup kaširnega stroja z avtomatskim vlaganjem-format B0,nakup novega izsekovalnega stroja z avtomatskih vlaganjem in zlatotiskom format A0,izdelava investicijskega programa do leta 2000.

1994

Nakup 4 barvnega offset stroja in horizontalnega stroja za izsekovanje polnega kartona.

1993

Dokončanje gradnje in selitev v nove prostore ter nakup večjega stroja za kaširanje.

1992

Začetek gradnje novih proizvodnih prostorov ter nakup lepilne linije za polni karton.

1991

Uvedba tehnologije offset tiska in izdelava zloženk iz polnega kartona.

1990

Izgradnja začasnih proizvodnih prostorov.

1989

Uvedba programa kaširane embalaže.

1988

Začetek dejavnosti z izsekovanjem embalaže iz valovitega kartona.
Povlecite vsebino
3d vzorčnik jamnik d.o.o.
Prijavite se na e-novice

Vaše osebne podatke bo Jamnik d.o.o., Barletova cesta 4s, Medvode, do preklica obdeloval za namen pošiljanja naših e-novic in ponudbe na podlagi vaše privolitve. To lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.