PackLAB

Ekologija in trajnost


Krožno gospodarstvo je koncept, ki je nastal kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire in nosilno sposobnost okolja. Usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov.

Papirna industrija je tekom zadnjih let s sistematičnim delom in investicijami postala model trajnostnega razvoja v industriji. Ne ogroža gozdov, saj se celulozna vlakna pridobivajo iz manj kakovostnega lesa oz. odpadnega lesa. Za izdelavo papirja in kartona več ali manj uporablja celulozo s FSC ali PEFC certifikatom, kar pomeni, da je pridobljena iz gozda s katerim se odgovorno gospodari. Papirna industrija se uvršča v sam vrh energetsko učinkovitih industrij, kar se kaže tudi v izboljšani bilanci izpusta toplogrednih plinov. Z učinkovitimi novodobnimi tehnologijami je papirnicam, kljub povečani proizvodnji uspelo zmanjšati porabo vodnih virov. Iz narave "izposojeno" vodo pa zahvaljujoč učinkovitih čistilnih naprav nazaj vračajo še bolj čisto.

Recikliranje starega papirja in kartona je z ekološkega vidika koristno predvsem zaradi smotrne rabe naravnih virov. Popravek papirja je zahteven proces, ki okolju ni prijazen. Problematično je predvsem odstranjevanje tiskarskih barv, ki poteka z deinking postopkom in je energetsko in kemijsko zahteven proces. Celulozna vlakna se lahko reciklirajo več kot 25-krat. Skozi večkratno obdelavo celuloznega vlakna se vlakno poškoduje, zato za ohranjanje želenih fizikalnih lastnosti papirja in kartona dodajamo določen delež svežih vlaken. Reciklirana vlakna ne moremo uporabljati za ponovno proizvodnjo papirja ali kartona enake kakovosti, temveč iz njih izdelujemo nižji kakovostni razred od prvotnega. Potrebno pa je poudariti, da celulozna vlakna tudi po koncu svoje uporabne vrednosti ne predstavljajo tujek za okolje in v naravi razpadejo sama.

V podjetju Jamnik prav tako sledimo ciljem trajnostnega razvoja in v naše delovanje vključujemo njegove vrednote.


Skrb za zaposlene


Nagrajujemo uspešno poslovanje, ki ga mesečno spremljamo po štirih kazalnikih. Z večjo uspešnostjo so plače delavcev tudi ustrezno višje. Podjetje zaposlenim izplača tudi nadpovprečno visok regres in pa letno nagrado za uspešnost ali tako imenovano božičnico.

Skrb za zdravje


Vsem zaposlenim že nekaj let zagotavljamo brezplačno sadje na delovnem mestu in tako skrbimo za zadostni vnos vitaminov. Za čisto pitno vodo pa smo vgradili tudi dva pitnika s filtrirano vodo in vsem zaposlenim podarili steklenico za vodo.

Izobraževanje


Letno se zaposleni udeležijo več različnih izobraževanj. Trudimo se, da zajamemo vsa področja in delovna mesta. Letno izobraževanju namenimo cca 150 ur znotraj približno 50 izobraževanj.

Enakost spolov


Skrbimo, da pri nas ni razlik med spoloma. Še več, kar 67% vodilnih položajev zasedajo ženske. Znotraj podjetja zaradi narave tehničnega dela zaposlujemo 60% moških in 40% žensk pri katerih imajo ženske enake pravice in so plačane enako za enako delovno mesto.

Čista voda in sanitarna oskrba


Leta 2012 smo pridobili ISO 14001 standard, ki pomaga organizacijam izboljšati njihovo okoljsko uspešnost z učinkovitejšo rabo virov in zmanjšanjem količine odpadkov.

Čista energija


Na strehi podjetja smo že pred časom vgradili 165kW sočno elektrarno katero smo v 2023 nadgradili še za dodatnih 384 kW. S to količino pokrijemo približno 50% vse elektrike, ki jo potrebujemo. Ostalo elektriko kupujemo iz naravnih virov in tako skrbimo za trajnost.

Trajnostno gospodarstvo


Karton, ki je naša primarna surovina je že sam po sebi trajnosten vendar smo se odločili, da tudi vse ostale surovine uporabljamo kar se da rastlinskega izvora. Kar nekaj kemikalij smo skozi leta že nadomestili z nenevarnimi okolju in še vedno stremimo k tem spremembam v prihodnosti. Pri dobavah surovin in odpremah gotovih izdelkov skrbimo, da so kamioni polni in da združujemo prevoze in tako proizvedemo posledično manj ogljičnega odtisa. Slednjega smo tudi izračunali in si postavili nove ambiciozne cilje za naprej.

Dostojno delo in gospodarska rast


Z nakupom novih in hitrejših strojev nam je uspelo iz treh izmen preiti na dve izmeni, kar delavcem omogoči potrebni nočni počitek. Delo, ki je sicer normirano, se ne odraža na plačah zaposlenih saj dajemo večjo težo kvalitetni izdelavi za katero stojimo. S sodobno tehnologijo pa se trudimo zmanjševati tudi količino fizičnega dela ter tako skrbimo za zdravje svojih zaposlenih.

3d vzorčnik jamnik d.o.o.
Prijavite se na e-novice

Vaše osebne podatke bo Jamnik d.o.o., Barletova cesta 4s, Medvode, do preklica obdeloval za namen pošiljanja naših e-novic in ponudbe na podlagi vaše privolitve. To lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.